Κυριακή, Σεπτεμβρίου 14, 2008

Γιάννης Πετρίδης - 1955-1970, Μέρος 50


The Archies - Sugar, Sugar

Artist Song Year
The Esquires Get on Up 1967
Al Wilson The Snake 1968
The Delfonics Didn't I (Blow Your Mind This Time) 1970
The Five Stairsteps O-o-h Child 1970
The Parliaments (I Wanna) Testify 1967
Peaches & Herb Let's Fall in Love 1967
Spyder Turner Stand by Me 1967
The Winstons Color Him Father (Gospel) 1969
Brenton Wood The Oogum Boogum Song 1967
Deon Jackson Love Makes the World Go 'Round 1966
King Floyd Groove Me 1970
The Dells There Is 1968
R.B. Greaves Always Something There to Remind Me 1964
The Fantastic Johnny C. Boogaloo Down Broadway 1967
Archie Bell & the Drells I Can't Stop Dancing 1968
The Archies Sugar, Sugar 1969
The Monkees A Little Bit Me, A Little Bit You 1967
The Cowsills We Can Fly 1968The Cowsills - We Can Fly

Την Εκπομπή μπορείτε να την ακούσετε εδώ:


Και να την κατεβάσετε:
Εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια: