Κυριακή, Μαρτίου 28, 2010

Ειρήνη Παππά - Τον νυμφώνα σου βλέπω (1986)Tον νυμφώνα σου βλέπω, Σωτήρ μου, κεκοσμημένον και ένδυμα ουκ έχω,
ίνα εισέλθω εν αυτώ˙ λάμπρυνόν μου την στολήν της ψυχής,
φωτοδότα, και σώσον με.

Δεν υπάρχουν σχόλια: